Här kan ni läsa om de fantastiska resultat våra hundar och uppfödning 

presterat på utställningar runt om i världen.

Fler resultat kommer men det är ett digert arbete att lägga över alla resultat från den gamla hemsidan så än så länge håller vi oss till dessa resultat.


Läs mer om resultaten från:

2024

2023

2022

2021

2020

2019