Hanen som ska kallas Valle ska heta
Around Natural Talent i stamtavlan

Här är tiken som vi kallar Babben men ska heta Around Natural Blonde i stamtavlan,

Hon kommer att bo hos sin mamma "Frallan"