Att Saffran inte skulle få så många valpar insåg vi snabbt och
att allt över 2 var bonus.... Det blev ingen bonus.

Vi kallar dem rätt och slätt efter läskedrycker men i stamtavlan ska de heta något på G.

Cola
Fanta